შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

აპრილი 2014 | ქართული ეკონომიკა მაღალი ზრდის მაჩვენებელს ზურგს აქცევს
11 აპრილი 2014

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2014 წლის აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა