შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მაისი 2014 | მაღალი ზრდის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია
11 მაისი 2014

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2014 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა