შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

თებერვალი 2014 | საქართველოს წამყვანი მშპ-ის ინდიკატორი
11 თებერვალი 2014

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2014 წლის თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა