შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ბიზნესის განწყობის ინდექსი: განწყობების გაუარესება გრძელდება
30 აპრილი 2024

2024 წლის II კვარტლისთვის ბიზნესის განწყობის ინდექსი (BCI) 1.3 პუნქტით შემცირდა და 16.4-ს გაუტოლდა. ბიზნესის განწყობის ყველაზე დიდი გაუარესება ვაჭრობის (-7.4) სექტორში დაფიქსირდა. BCI-ის უარყოფითი ცვლილება გაუარესებულმა მიმდინარე მდგომარეობამ და ნაკლებად პოზიტიურმა მოლოდინებმა განაპირობა.

Loading...

Loading...

მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსი, რომელიც კომპანიების მიერ გასული კვარტლის განმავლობაში საკუთარი ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებას ეყრდნობა, 2024 წლის I კვარტალთან შედარებით 8.8 პუნქტით შემცირდა და 2024 წლის II კვარტლისთვის 9.2-ს გაუტოლდა. მიმდინარე მდგომარეობის ყველაზე დიდი გაუარესება მომსახურების (-16.7) და ვაჭრობის (-16.1) სექტორებში დაფიქსირდა.

ბიზნესის მოლოდინების ინდექსი, რომელიც გვიჩვენებს, რამდენად ოპტიმისტურად არის განწყობილი ბიზნეს სექტორი მომავლის მიმართ, 29.6 პუნქტამდე შემცირდა. 2024 წლის II კვარტლისთვის მოლოდინების საგრძნობი შემცირება დაფიქსირდა საფინანსო (-57.1) და ვაჭრობის (-11.2) სექტორებში.

გასაყიდი ფასების მოლოდინების ინდექსი მცირედით, 1.2-ით გაიზარდა და 19.6 პუნქტს მიაღწია. ეს მაჩვენებელი გვიჩვენებს, რომ ბიზნესების წილი, რომელიც მომდევნო სამ თვეში ვარაუდობს ფასის მატებას საკუთარ პროდუქტზე, მცირედით გაიზარდა.

შეავსე ფორმა