ISET

კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვის იდეას დიდი ისტორია აქვს საქართველოში. თუმცა ამ საკითხის აქტუალობა განსაკუთრებით გაიზარდა 2016 წლის მარტიდან, როცა საქართველოს მთავრობამ დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის კონცეფციის სამუშაო ვერსია გამოაქვეყნა. ამ ხნის განმავლობაში რეფორმის შესახებ მრავალი მოსაზრება და შენიშვნა გამოითქვა. მოხდა რეფორმის გარკვეული კომპონენტების ცვლილება. შედეგად, 2017 წლის ნოემბერში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ინიცირებულ იქნა კანონპროექტი „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“. არსებული კანონპროექტი მიხედვით, დაგროვებითი საპენსიო სისტემა 2018 წლის პირველი ივლისიდან ამოქმედდება.

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა (ISET-PI) დაიწყო „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ კანონპროექტის შერჩეულ საკითხებზე რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) მომზადება. პროექტში ISET-PI-ის პარტნიორია გერმანული საკონსულტაციო ჯგუფი Berlin Economists.

კვლევა მიზნად ისახავს, შეისწავლოს და რეგულირების ზეგავლენა შეაფასოს კანონპროექტში მოცემულ შემდეგ შერჩეულ საკითხებზე:

1. გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის ახალი პროფესიის შექმნა, მისი უფლებები, ვალდებულებები და ლიცენზირება;

2. გადახდისუუნარობის რეჟიმებში კრედიტორთა უფლებები (მათ შორის კრედიტორთა რიგითობა და თანმდევი რისკები);

7 ივნისს, საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში, ბატონი ენტონი დე ლანოიმ, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) აღმასრულებელმა დირექტორმა, რომელიც 15 სხვა ქვეყანასთან ერთად წარმოადგენს საქართველოს IMF-ის დირექტორთა საბჭოში, ISET-ის მკვლევრების, სტუდენტების, მენეჯერებისა და საქართველოს ბანკის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას ისაუბრა IMF-სა და მის თანამშრომლობაზე საქართველოსთან.

ბატონმა დელანოიმ ისაუბრა IMF-ზე, როგორც ინსტიტუტზე, მის ისტორიაზე, სტრუქტურაზე, ფუნქციებზე, ინსტრუმენტებსა და განვითარებაზე.

როგორც ბატონმა დე ლანოიმ ახსნა, IMF-ის საქმიანობა გულისხმობს მეთვალყურეობას, რაც იმას ნიშნავს, რომ IMF ასრულებს მისი წევრების ეკონომიკური, ფინანსური და გაცვლითი კურსის პოლიტიკის გლობალური მონიტორინგისა და ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების კატალიზატორის ფუნქციას. IMF ტექნიკური მხარდაჭერით ხელს უწყობს ბენეფიციართა კომპეტენციის გაძლიერებასა და კვლევით ანალიზს. IMF, ასევე, გასცემს სესხებს საკუთარ ვალუტაში, რომელსაც Special Drawing Rights (SDR) ეწოდება და შეესაბამება 1.36 აშშ დოლარს. აღნიშნული სესხები გაიცემა სხვადასხვა ფინანსური დახმარებებისა თუ სხვა ფორმებით, როგორიცაა, მაგალითად, „პრევენციული და ლიკვიდური საკრედიტო ხაზები“, „გახანგრძლივებული საფონდო საშუალებები“, „სარეზერვო შეთანხმებები“, „სწრაფი საკრედიტო საშუალებები“ და სხვ. სესხის ტიპი დამოკიდებულია IMF-ის წევრების საჭიროებებზე, როგორ ფარავენ საგადახდო ბალანსს და რა კვოტა აქვთ ფონდში (მაგ. წევრების ხმის მიცემის უფლება და დაფინანსების კვოტები შეესაბამება მათ წვლილსა და ეკონომიკურ ვითარებას).

Our Partners